Take screenshot: full screen

Mình đang làm tính năng khi màn hình xuất hiện lỗi hoặc popup sẽ chụp ảnh toàn màn hình ngay lúc ấy, mình thử để trống selector nhưng bị lỗi: “No element was found”. Nhờ team suport phương án giúp ạ.

Chào bạn @lyltt2023 ,

Phần Selector, bạn Pick target element là desktop nhé.

Hiện tại ở phiên bản bạn đang dùng vẫn chưa thể để trống selector để chụp full màn hình. Bên mình đang phát triển và sẽ đưa tính năng này vào phiên bản Studio tiếp theo.

Trân trọng,
akaBot Support Team

Chỗ này giải thích cụ thể hơn giúp mình với ạ.

Bạn click vào Pick target element của activity:
image

Sau đó, cửa số chọn editor sẽ hiện ra → bạn click tiếp vào Pick target element

Trong cửa sổ Selector, click vào Select → rồi click vào màn hình desktop.

Sau đó phần Selector trong Properties sẽ tự động hiển thị. Ví dụ như ảnh dưới:

Trân trọng,
akaBot Support Team

1 Like

À mình đã hiểu rồi, cảm ơn team nhiều.

1 Like

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.