Type into và Send hot key không hoạt động khi màn hình khóa

Dear AkaBot support team,

Minh đang muốn sử dụng Type into và Send hot key activities cho Window, nhưng mà cả hai chỉ hoạt động khi màn hình không khóa. Khi mình khóa màn hình lại thì không hoạt động được. Workflow của mình cần chạy ngầm và khi chạy ngầm thì máy sẽ khóa màn hình.

Mình nhờ support team hỗ trợ với ạ mình xin cảm ơn.