[ USE CASE: AIxRPA ] Đưa Mô Hình Phân Tích Cảm Xúc Python Vào akaBot

Một use case đơn giản mở đường cho mọi người thoải mái sáng tạo
Mô tả bot:
Việc kết hợp RPA với AI là vô cùng thú vị và hấp dẫn chúng ta, ở case này chủ yếu mình sẽ hướng dẫn cách tích hợp python vào akaBot và gọi một model nhỏ để phân loại cảm xúc.
Các kỹ năng và activities sử dụng:
Chúng ta cần chuẩn bị Python package, và hiểu biết về hàm trong python, và xem mình hướng dẫn tích thui
Hướng phát triển:
Nói chung là rất rất nhiều, mở ra rất nhiều use case và hướng nghiên cứu. Mình cũng có một thực hiện Nghiên cứu khoa học về chủ đề này (link poster cho mọi người tham khảo thui), bài báo mình đang phản biện nên chưa public hết được. https://www.facebook.com/photo/?fbid=592100312939829&set=pcb.592100582939802
Link video hướng dẫn use case trên:
RPA Vietnam Community | Xin chào mọi người, lại là em Study SixtyFour đây