Vấn đề event Click button và TypeInto trên Skype

Hi team,
Mình có làm 1 Flowchart để đăng nhập vào Skype window App, sau khi thực hiện event click ở form đầu tiên thì đến form tiếp theo của Skype thì event click không còn thực hiện được.
Nó báo là không tìm được element.
VD :
Click button “Sign In or Create” (event click thực hiện OK) -> vào form nhập email -> sử dụng event TypeInto (error no element) -> Click button Next (error no element).

Cho mình hỏi là team có gặp vấn đề này chưa và có cách giải quyết nào không?
Thanks.

@Le_Linh @nhothuy nhờ 2 anh support giúp em nhé

@lieutienthinh143
Không rõ WF của bạn đang làm phải automate gì trên “Skype window App”. Nếu WF chỉ đơn giản là Click thì OK, chứ để get/send message, notifies… thì chắc không thể. Có thể theo hướng dùng API, SDK của Skype cung cấp.
Còn đối với trường hợp click.
Với trường hơp của bạn, có thể thử activity “Click Image”.

@nhothuy
Vậy cho e hỏi chức năng “Type Into” cùa Window trong trường hợp này không dùng được là vì lý do gì ạ ? (error No element tương tự như click event)
Ngoài việc sử dụng “Send Hot Key” để thay thế thì còn cách nào khác không ạ ?Type Into(error no element was found)

  • Type Into” activity: cần xác định Element.

  • Bạn có thể sử dụng “Keyboard Type” activity: Chuột focus ở đâu thì type ở đó (không cần xác định Element).

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.