Vấn đề khi chạy Unattended Agent trên VM

Hi akaBot team.
Mình tiến hành chạy robot trên Unattended Agent cài đặt trên VM, và đang gặp vấn đề như sau:
Thử nghiệm chạy workflow khi connect qua Remote Desktop thì không gặp lỗi gì, tuy nhiên khi thoát Remote Desktop Connection và gửi lệnh chạy Robot từ akaBot Center thì gặp lỗi ở 1 số activity như click, input field. Sử dụng Take Screenshot khi lỗi xảy ra thì kết quả screenshot toàn 1 màu đen. (Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi chỉ minimize cửa sổ Remote Desktop chứ không đóng hẳn)

Theo mình tìm hiểu được thì UIPath/AA xử lý vấn đề này bằng cách thiết lập cài đặt ScreenResolution cho Agent thông qua Center/Orchestrator. Với akaBot thì giải quyết vấn đề này thế nào nhỉ?

Hi anh,

Anh cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version.
  2. OS name & version trong VM ( Mời anh ấn vào Start menu > gõ winver )

Best regards,
akaBot Support team.

Hi bạn,
Thông tin môi trường của mình như dưới đây nhé.

  1. akaBot Platform version: 2.0.1.7
  2. OS name & version trong VM: Windows Server 2016 64bit (version 1607 - OS build 14393.3866)

Hi anh,
Cảm ơn vì thông tin của anh và trong lúc chờ câu trả lời từ đội Technical. Cho em hỏi thêm khi mình gửi lệnh chạy Robot từ akaBot Center thì gặp lỗi ở 1 số activity như click & input field, vậy có hiện error message hay alert gì không anh?

Best regards,
akaBot Support team.

Mình kiểm tra log thì có lỗi như sau bạn nhé:

System.NullReferenceException: オブジェクト参照がオブジェクト インスタンスに設定されていません。 場所 RCA.Activities.Core.InvokeWorkflowFile.EndExecute(AsyncCodeActivityContext context, IAsyncResult result) 場所 System.Activities.AsyncCodeActivity.CompleteAsyncCodeActivityData.CompleteAsyncCodeActivityWorkItem.Execute(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager) オブジェクト参照がオブジェクト インスタンスに設定されていません。

Login remote desktop connection chạy thử thì không xuất hiện lỗi, chỉ khi minimize cửa sổ remote desktop hoặc thoát hẳn và chạy robot từ center thì mới có lỗi này.
Nguyên nhân mình nghĩ là do resolution/GUI không được thiết lập trước, dẫn đến việc robot tìm button/input field qua selector không được. Cụ thể element không tìm được ở đây là button Save As, và field Save As File Name khi download file từ IE.

Hi anh,
Team akaBot sẽ kiểm tra log và sẽ trả lời sớm nhất cho anh.

Best regards,
akaBot Support team.

Hi @nghiabt4,

Lỗi này xảy ra do khi minimize RDP window, Windows sẽ chuyển sang chế độ GUI-less. Sau đó, các action tương tác với UI sẽ bị fail.

Bạn làm theo các bước sau để cấu hình ngăn không cho Windows chuyển sang chế độ GUI-less.

Change your local computer registry settings

  1. On your local computer , close all open Remote Desktop sessions.
  2. Launch the Registry editor ( regedit.exe ).
  3. Navigate to one of the following Registry keys, depending on whether you wish to modify the Remote Desktop settings only for the current user or for all users on the computer:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Terminal Server Client

  1. Create a DWORD value named RemoteDesktop_SuppressWhenMinimized and set it to 2 :

image

  1. Close the Registry Editor.

Best regards,
Tran Tuan.

2 Likes

Hi @trantuan24bk,
Cho mình hỏi là cách trên chỉ giải quyết được trường hợp kết nối qua RDP thôi phải không? Khi chạy robot trên unattended agent mình muốn fix cứng screen resolution thì làm thế nào nhỉ?

Hi @nghiabt4,

Đối với unattended agent, bạn làm theo guideline sau nhé.

2 Likes

Mình giải quyết được vấn đề rồi, cám ơn akaBot team đã support :smiley:

Cảm ơn @nghiabt4 đã tin tưởng và đến forum support của akaBot. Nếu như bạn gặp bất cứ vấn đề gì, hãy liên đến team ngay nhé.

Best regards,
akaBot Support team.

Hi akaBot team,
Cho mình hỏi vấn đề sau, mình đã thực hiện theo solution phía trên của @trantuan24bk, thì sau khi run Script, gọi process lần đầu thành công, tuy nhiên từ lần thứ 2 trở đi gọi process (nếu như không login RDP và chạy lại file bat) thì lại phát sinh lại lỗi Could not unlock machine. “ユーザー*****のマシンをロック解除できませんでした。 操作が失敗しました. (OS: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0, versio”

Có cách nào để Agent vẫn giữ được Session cũ sau khi robot hoàn tất process không nhỉ?

Hi @nghiabt4,
Hiện tại thì mình chỉ có thể login vào và run script để thoát ra. Nhưng team akaBot sẽ bổ sung thêm feature này vào các bản release tới. Vậy @nghiabt4 chờ phiên bản mới nhé.

Best regards,
akaBot team Support.