Vấn đề lưu output browser vào array

Khi mình open browser thì có thể output 1 biến Browser để lưu lại.
vậy cho e hỏi là mình có thể open nhiều browser rồi add biến đó vào 1 array để tùy ý sử dụng với control Browser Scope được hay ko ?
vd:
open n browser => 1 array có n biến browser.
sử dụng Browser Scope với input Browser là array[n]

Cảm ơn @lieutienthinh143 Hiện bên mình đã nhận được câu hỏi của bạn và đang tiến hành điều tra thêm, team sẽ gửi lại phương án sớm cho bạn nhé.

Best regards,
akaBot Support team.