AD Automation - Check tài khoản trong domain AD

Có anh chị em nào có kinh nghiệm triển khai tự động hóa với AD cho em hỏi với.
Em cần check tài khoản trong domain tồn tại hay không thông qua AD thì làm thế nào, dùng act gì ạ?

Mọi người support em với ạ em cảm ơn.

Bạn có thể sử dụng bộ activity ActiveDirectory để thao tác với AD nha