Agent không chạy theo sự thay đổi của Config

Chào mọi người,
Để các tham số linh hoạt hơn mình có để thông tin ra một file excel và bot sẽ đọc file đó trước khi xử lý tuy nhiên khi mình đẩy bot lên Agent và thay đổi giá trị config thì bot không chạy theo sự thay đổi đó mà chạy theo giá trị Config cũ
Nhờ mọi người hỗ trợ giúp ạ

Hi @albert ,
bạn có thể gửi ảnh lỗi gặp phải không?
config chứa những giá trị nào, bạn thay đổi gì? nó thực hiện sai ở đâu…etc

Hong có báo lỗi ấy bạn, ví dụ như lúc đầu giá trị URL là www.google.com, mình đổi thành link khác lúc chạy bằng nút Run trong Studio thì đúng nhưng chạy bằng Agent bot vẫn mở www.google.com ấy
image

Chào bạn,
Khi code đã đẩy lên Agent thì phiên bản đó sẽ độc lập với phiên bản code trên Studio cho nên sau khi cập nhật Config bạn phải cập nhật phiên bản code trên Agent luôn nha ^^

chạy Studio là local bản khác, agent hay center là ver khi bạn đã upload nó lên, vì vậy sau khi sửa bất cứ cái gì bạn đều phải up ver để chạy lại theo mới nhất nhé