Akabot Center - Machine Code not found

Chào mọi người, hiện tại mình đang dùng thử con Aka Center nhưng bị vấn đề ở chỗ add Lisence như hình bên dưới. Mong mọi người giúp đỡ ạ.
AkaBot Center v3.0.1.3