Ở Akabot tôi muốn run 1 process thì phải làm sao?

Chào đội ngũ hỗ trợ Akabot,
Hiện tại tôi muốn run một process có thể là file exe hoặc code python (.py)
Nếu ở UIpath thì tôi có 1 activities gọi là Start Process
Còn ở Akabot studio tôi không tìm thấy activities nào tương tự như thế
Vậy, nhờ đội ngũ hỗ trợ Akabot và Akabot Community giúp ạ

Chào bạn,

Để run một process là file exe bạn có thể áp dụng các cách sau:

 1. Dùng activity Invoke Method.
 • Trong TargetType, bạn chọn “System.Diagnostics.Process”
  image
 • Trong MethodName, bạn điền “Start”
  image
 • Trong phần Parameters, bạn thêm 1 parameter là đường dẫn đến file “.exe”
  image
 1. Dùng activity Open Window. Bạn điền đường dẫn đến file “.exe” (bào gồm cả file) vào trong phần Input → File name.

 2. Dùng activity Send Hot KeyType Into của Windows

Để run code python, bạn tải package RCA.Activities.Python trên Package Manager về nhéTham khảo thêm thông tin tại trang Doc bên mình: Activities - akaBot Docs

Trân trọng,
akaBot Support Team

Vậy nếu là python thì chúng ta bắt buộc phải có path python được setting ở property python scope chứa library của python nếu như chạy ở môi trường khách hàng hoặc ở một máy khác, có phải như vậy không?

Hi @taivc3 ,

Đúng rồi bạn nhé. Nếu bạn muốn chạy python trên môi trường khác thì cũng cần phải có file python và đoạn script trên môi trường đó.

Trân trọng,
akaBot Support Team

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.