Bot Bypass captcha

Có cách nào để bot bypass captcha không ạ?

Chào bạn,
Vấn đề này còn tùy thuộc vào loại capcha nào nữa nha ^^

Hi Phong,

Bạn có thể tham khảo cách của mình để bypass capcha text image

B1: Sử dụng Take Screenshot (NB) để chụp lại ảnh capcha
B2: Lưu ảnh vừa chụp thành dạng file PNG
B3: Chuyển file PNG thành base64
B4: Dùng dịch vụ giải capcha để gọi API, request truyền đi thường sẽ là base64. Và nhận kết quả capcha được giải từ dịch vụ trả về.

Bạn có thể tham khảo các trang giải dịch vụ: 2capcha , anticaptcha .top ,…