Cách cài đặt akaBot extension trên Chrome

Xin chào các bạn, để thuận tiện hơn trong việc sử dụng những hoạt động trên chrome, akaBot có cung cấp akaBot extension để khi muốn chọn một element trên web thì các bạn chỉ cần click vào thay vì phải F12 và inspect.

Các bước để cài đặt akaBot extension trên chrome:

Bước 1: Mở Chrome lên-> click vào dấu 3 chấm ở góc phải-> More Tools-> Extensions

Bước 2: Bật Developer Mode-> ấn Load Package

Bước 3: Tìm đến thư mục (…\FPT Software\akaBot Platform\akaBot\BrowserExtensions)

Chúc các bạn thành công.

2 Likes