Cách để không bị lỗi khi file excel còn hoạt động

Chào mọi người,
Trong quá trình build bot đọc dữ liêu thì khi chạy bot mình phải tắt file excel đi để bot không báo lỗi là “không thể chạy khi thể file excel còn hoạt động”.
Có cách nào để mình không phải tắt file excel thủ công khi chạy bot không

CHào bạn,

FIle excel đó có chạy trên máy đang chạy bot luôn không?
Nếu chung trên máy đó, theo mình bạn có thể dùng terminate Excel.