Cách xử lí Ui Search Của SAP Fiori

Hi team,
Khi mình thực hiện bước đăng nhập vào SAP fiori và nhấn target vào nút search để type into. Tuy nhiên, giao diện nó khá là khó chịu khi nhấn vào nút tìm kiếm thì nó hiện ra như hình. Làm cho có khi bot ko type into hoặc có khi lỗi luôn
Mong team giúp mình

Chào bạn,
Bạn có thể dùng Retry Scope để xử lý những trường hợp “có khi” đó nè
Chúc bạn thành công :grin: