Cách xử lý frame/iframe trong RPA

Xin chào mọi người
Em đang gặp vấn đề trong việc xử lý frame/iframe trong RPA mà cứ hay gặp lỗi NoSuchFrameException
Cho em hỏi mn thường xử lý frame/iframe trong RPA như nào vậy ạ ?
Em thấy khó lấy đc đường dẫn của một frame/iframe, a/c có web nào luyện cái này không giới thiệu em với ạ.

em cảm ơn ạ

Trong web khi nhúng 1 iframe thì cơ chế sẽ là render một DOM(bạn có thể tìm hiểu thêm về DOM trong web) độc lập so với DOM gốc của trang web chứa nó, vì vậy khi sử dụng RPA để tương tác cần phải truy cập vào DOM mà iframe render. Trong akaBot bạn có thể dùng Switch To - akaBot Docs, hoặc với Native Browser, hoặc UIpath thì có thể sử dụng trực tiếp activities vì đã hỗ trợ sẵn tương tác với iframe.