Cannot find UI element

Xin chào mn,
Mình mới học RPA cho mình hỏi là khi chạy RPA, Mình nhận được thông báo lỗi “Cannot find UI element” khi cố gắng tương tác với một phần tử trên giao diện người dùng? Làm thế nào để giải quyết vấn đề này ạ?

Em cảm ơn ạ

Chào bạn,
Lỗi này sẽ xuất hiện khi Bot không tìm thấy phần tử đó trên giao diện, bạn có thể thử:

  1. Xem lại đường dẫn phần tử đó
  2. Thêm delay để chắc chắn rằng phần tử đó đã xuất hiện trên trang web

Chúc bạn thành công :innocent: