Câu lệnh Return trong akaBot

Ở trong code thuần khi viết hàm mình có thể dùng lệnh return để thoát ra khỏi hàm đó, không biết trên akaBot Studio có act nào có chức năng tương tự như vậy hong á mụi người

Chào bạn,
Bạn có thể dùng if hoặc vẽ flowchart nha còn hiện tại thì akaBot chưa có act đó í ^^

Hi @panfaunus36 ,
Với vòng lặp bạn có break
với return mình cần biết trường hợp cụ thể bạn nhé, trả về giá trị gì…