Chọn ngày trong akabot

Xin chào cộng đồng, em đang tìm hiểu về cách chọn một ngày sử dụng lịch trong RPA. Mn cho em xin tài liệu và các phương pháp tốt nhất để thực hiện chọn ngày trong quy trình tự động hóa RPA không?
Em cảm ơn!