Cho em hỏi với ạ là tại sao dùng navigate browser xPath em đúng rồi search vẫn hiện ra nhưng khi dùng thì báo lỗi Cannot find element with selector

Em đang sử dụng typeinto (NB) đã update package lên 5.0.0 và extension chrome 3.0.0 rồi ạ

Xin chào @anhdn37 ,

Bạn thử copy XPath thay vì copy full XPath nhé.

Trân trọng,
akaBot Support Team

Em đã thử và vẫn không được ạ
Khi em Run trong studio thì báo lỗi không tìm được element ,còn thì đang chạy đến đoạn đó mà stop run thì lại tự nhập thông tin vào ,hiện tại đang bị lỗi gì ạ


Chào bạn @anhdn37 ,

Activity Type Into (NB) chỉ dùng với Attach Browser (NB) thôi bạn nhé. Mình check log và thấy đang chạy Attach Browser(B) của package RCA.Activities.Browser, còn Type Into là của RCA.Activities.NativeBrowser.

Ngoài ra, bạn có thể pick target element trực tiếp từ akaBot.

Trân trọng,
akaBot Support Team


Đây ạ nó vẫn không tự động type into vào cái thuộc tính mình dùng pick target element ạ

Chào bạn @anhdn37 ,

Bạn kiểm tra giúp mình xem có cửa sổ chrome nào đang mở trước khi chạy không?

Ngoài ra, bạn bỏ phần omit: ở chỗ title trong selector và thử lại nhé.

Trân trọng,
akaBot Support Team