Chuyển từ kiểu Object sang Data Table

Ở bước chuẩn bị dữ liệu cho quy trình, mình có đọc một file excel và lưu vào biến dictionat of string, object tới lúc lấy ra mình cần thao tác chuyển từ kiểu object sang kiểu data table, không biết có cách nào làm được như vậy không ạ. Mình xin cảm ơn mọi người

Chào bạn,
Với biến object là test
Bạn thử dùng câu lệnh ctype(test, DataTable) để chuyển thành kiểu DataTable nha
Chúc bạn thành công nè