Chuyển tab khác để xử lý

Đôi khi tác vụ trên web sẽ mở một tab khác hoặc cửa sổ khác, làm sao để mình chuyển qua tab/cửa sổ khác để inject javascript trên đó ạ? Em xin cảm ơn :cupid: :cupid: