Citrix Automation

Sản phẩm của mình có hỗ trợ tương tác với các app Citrix không ạ?