Click vào nút khi nội dung thay đổi

Mình cần thực hiện tác vụ click chuột vào nút Submit (Nút này nằm trên một trang web) tuy nhiên nội dung bên trong nút có thể bị thay đổi sau mỗi lần nhấn (ví dụ: “submit” có thể đổi thành “gửi”, “nộp bài”) nên nhiều khi bot không nhận diện được, nhờ mọi người xử lý giúp mình ạ, mình xin cảm ơn.
image