Confirm Alert trong akaBot

Khi thao tác trên web đôi khi bảng alert sẽ xuất hiện để confirm lại, mình thử dùng click(B) để click vào nút oke trên đó nhưng không được, trường hợp này mình nên xử lý thế nào vậy ạ? Mình cảm ơn mọi người
image

1 Like

Dùng Handle alert thử xem