Dự án của một RPA thực tế sẽ diễn ra như nào?

Chòa mọi người em đang học RPA nhưng chưa tham gia vào một project thực tế như nào. Cho em hỏi trong một project thực tế sẽ có mấy role ? VÀ nếu một dự án có nhiều dev thì mk thường sử dụng tool gì để quản lý code ạ ?
Em cảm ơn

Hi @HoaLe ,
Dự án RPA thực tế cũng có các roles tương tự như các dự án website, app,…
vẫn có PM, dev, BA, tester,…
Tuy nhiên dự án RPA thường có quy mô nhỏ hơn, nên có thể sẽ là 1 người kiêm nhiệm nhiều hơn 1 vị trí.
Để quản lý code thì tùy thuộc vào tools code bạn sử dụng, với AkaBot thì là các file xmal nên bạn có thể dùng các công cụ lưu trữ chia sẻ code tương tự như các code khác nhé
regards,
LNV