Dừng tác vụ vào một thời điểm cụ thể

Hiện tại em có một workflow tên “Process” với cấu trúc như sau:
-Process.xaml:
+ A.xaml
+ B.xaml
+ C.xaml
+ …
+ Z.xaml
Với A, B, C, …, Z là mỗi tác vụ con cần xử lý, mọi chuyện sẽ không có gì nếu như user không thêm một logic là: Đúng 8h tối bot phải dừng (tất nhiên là sau khi đã hoàn tất một nghiệp vụ con và có xí xóa về mặt thời gian), em có thể giải quyết vấn đề này bằng một dòng if check thời gian sau mỗi tác vụ con tuy nhiên cách này có vẻ không hay cho lắm, nhờ mọi người tư vấn có cách nào hay hơn không ạ, em xin cảm ơn

Chào bạn,
Ở akaBot Studio hiện tại mình chỉ có thể dừng bằng cách check thời gian khi kết thúc từng nghiệp vụ thôi í bạn