Duyệt qua các comment trên một bài viết facebook

Mọi người cho mình hỏi để duyệt qua tất cả các comment trong một bài viết trên facebook bằng akaBot Studio thì minh làm thể nào nhỉ? Tạm thời thì mình chỉ lấy nôi dung rồi ghi vào file excel thôi. Mình xin cảm ơn ạ.

Chào bạn,
Thông thường các phần tử tương tự nhau thì selector của chúng cũng chỉ khác nhau ở một số điểm nhất định, bạn có thể thử tìm những điểm giống nhau rồi dùng vòng lặp for, nếu vẫn còn chưa rõ bạn có thể chụp hình phần tử đó để tụi mình hỗ trợ thêm nè
Chúc bạn thành công ^^