Duyệt qua các key của biến kiểu JToken

Mình sử dụng biến kiểu JToken như một dictionay, giờ mình muốn duyệt qua tất cả các key của biến JToken đó thì phải làm thế nào ạ?
Mình xin cảm ơn

Cách for một biến JToken, bạn tham khảo nhé: