Exception type: System.ArgumentException

Xin chào mn mk đang áp dụng như hình dưới để tính total time nhưng bị lỗi
Message: Method’s type signature is not interop compatible
Exception type: System.ArgumentException


Có cách nào để sửa được lỗi này ko ạ?
Em cảm ơn

Chào bạn,
Bạn chụp hình hoặc gửi toàn bộ workflow để mình check nha, tại mình làm theo như hình thì vẫn chạy bình thường ấy