Get elemnt by textContent hoặc innerHtml

Làm sao để lấy elemnt bằng textContent hoặc innerHtml sau đó click vào elemnt đó

Chào bạn, bạn có thể tham khảo về cách viết xpath nè
Hoặc đơn giản hơn là dùng javaScript tìm element có textContent mong muốn sao đó dùng click trong inject javaScript luôn