Hỏi về API start agent

Hi support team,
Cho em hỏi có cách nào khi call API để start 1 agent mà có thể truyền 1 tham số thông qua API để agent có thể nhận được tham số đó và thực hiện các thao tác khác liên quan đến tham số đó không ạ.
Em cảm ơn.

Hi @Tungts10 ,

Cảm ơn @Tungts10 đã liên hệ đến team, cho mình hỏi mình dùng Center version nào nhỉ?
Còn về vấn đề này, mình có thể truyền 1 tham số thông qua API để Agent có thể nhận được tham số và thực hiện các thao tác nhé

Bên e đang dùng v2.0.3.0, còn vấn đề truyền tham số qua API, anh có thể cho em 1 ví dụ cụ thể được không ạ

Hi @Tungts10 ,

Mình gửi guideline về các API trên Center qua inbox cho mình nhé.

1 Like

Hình như là anh chưa hiểu rõ ý của em, em nói rõ hơn ạ:
Em chỉ hỏi riêng về API “startJob”, hiện tại parameters của API “startJob” đang như sau:
{
“command”: “START”,
“robotId”: “5”,
“source”:
“MANUAL”,
“state”:
“PENDING”,
“workFlowId”: 29
}
Cho em hỏi có cách nào để truyền thêm 1 param chẳng hạn như em ví dụ là “InputArguments” : {“age”: 33} vào chuỗi params trên để từ đó BOT có robotId: 5 có thể nhận được param “age” được không? Em ví dụ quy trình của BOT là nhận số tuổi được truyền vào và hiển thị số tuổi đã được nhận.
{
“command”: “START”,
“robotId”: “5”,
“source”:
“MANUAL”,
“state”:
“PENDING”,
“workFlowId”: 29,
“InputArguments”: “{“age”:33}”
}

Hi @Tungts10 ,

Ví dụ ở trong workflow của bạn trong Studio, điền name là “InputArguments”
image

Xong rồi mình publish lên Center và phải thêm cái name này lên Parameter

image

Sang đến đoạn API, thì mình cần điền name như trong Studio nhé
image

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.