Hỏi về GetOCRText

Không thể custom phần text muốn lấy bằng target khi dùng thuộc tính ImagePath(Chỉ lấy được tất cả text trong ảnh), nhưng dùng load image ở giao diện workflow thì lại được
image

Hi @quangvd3011 ,

Về phần Image Path, mình cần trỏ đúng đến thư mục chứa file ảnh để thao tác nhé.
Bạn có thể tham khảo qua demo sau

ocrbyimagepath

Vâng , em chọn đúng và nó hiện thị nội dung đúng. Vấn đề là em muốn chọn 1 vùng text trên ảnh để lấy thôi thì nếu em để đường dẫn ở ImagePath thì dù đã set target nhưng nó vẫn lấy tất cả nội dung của hình, còn nếu chọn LoadImage để chọn ảnh thì lại lấy được đúng chỗ mong muốn

ezgif.com-gif-maker

Hi @quangvd3011 ,
Bình thường nếu để đường dẫn Image Path không thôi, thì mặc định sẽ load tất cả nội dung trong ảnh đó nhé.
Còn bạn muốn lấy 1 vùng trên ảnh thì Takescreen shot, nãy mình cũng tái hiện như bạn nhưng vẫn load đủ thông tin chứ không load giống như ảnh bạn gửi

Cho team hỏi Studio version hiện đang là bản bao nhiêu nhỉ?

Hơn thế nữa, mình thấy bạn để cả đường dẫn của Template. Thường thì chỉ dùng 1 trong 2 chứ không phải điền cả 2 đường dẫn cho 2 property đó.

Điều khác biệt ở Template là khi bạn để ảnh mở hay đóng thì bot vẫn lấy được OCR text ( đảm bảo phải điền location của file ảnh đó ở phần template )

  1. Để ảnh mở

ocrbytemplate

  1. Để ảnh đóng

ocrbytemplate2

version hiện tại của em image

Em chỉ muốn lấy ra text LINE 1 nên set target như trong video nhưng chỉ dùng được cách số 2, còn cách số 1 lại lấy ra tất cả nội dung ảnh. Ở đây em muốn lấy text khi ảnh đóng nên set template.
Em muốn set ImagePath theo cách 1 để có thể xử lý được nhiều ảnh trong 1 thư mục chẳng hạn. Còn nếu dùng cách 2 thì chỉ chạy được 1 ảnh chọn lúc đầu .

ezgif.com-gif-maker2

Hi @quangvd3011 ,

Các thuộc tính trong Target category có mục đích xác định vùng text muốn lấy giá trị. Các thuộc tính này sẽ được tự động tính toán khi bạn click “Take a ScreenShot” chứ không điền manual như trên đâu.

Bạn check qua bài viết này để hiểu rõ hơn nhé: Thuộc tính Get Text OCR

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.