Hướng dẫn cách đọc và ghi data từ google spreadsheet

Hi akabot Team.
Cho em hỏi studio có toolbox nào thao tác được với data từ google spreadsheet không ạ. Em có tìm hiểu thêm về các tool RPA khác như Uipath thì thấy có sử dụng Gsuite và phải add thêm package Gsuite. E thấy akabotstudio cũng có toolbox Gsuite Application Scope nhưng chỉ support Gmail mà không thấy support Drive hay Sheet. Để thao tác được với data từ google spreadsheet thì em phải làm như thế nào ạ. E cảm ơn.

1 Like

@nhothuy @HaiPT nhờ 2 anh hỗ trợ giải đáp giúp em ạ

Dear anh ST_Thieu,
Hiện tại akabot mới đang support Gmail và Drive
Chưa có phần support cho Sheet ạ.
Và sẽ có bản release support cho Drive vào cuối tuần này ạ.
Thank’s.

3 Likes

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.