Inject JS lấy giá trị từ biến

Mọi người cho mình hỏi có cách nào để mình sử dụng biến trong act Inject JS của akaBot Studio không nhỉ ví dụ như đoạn code của mình là “document.getElementById(‘test’)” mình muốn thay giá trị của id đó bằng một biến bên ngoài, ví dụ như biến x kiểu string chẳng hạn. Nhờ mọi người giải đáp ạ
:hamburger: :hamburger: :hamburger: :hamburger: :hamburger: :hamburger:

hãy thử cách này xem sao nhé: “document.getElementById(‘”+strChuoiCuaBan+“’)”