Issue activities window type into

Hi Team,
Hiện tại em đang dính issue với activities type into Window,
Vẫn bắt được element của window và highlight thấy, nhưng khi execute thì ko thể type vô được
Akabot studio output củng ko báo bất kì một lỗi gì.
Mong team hỗ trợ giúp em .

Hi @C_ng_Nguy_n_huy,

Anh thử tick vào cái Wait enable hoặc set delay before xem có được không?
MicrosoftTeams-image

Nếu không được thì anh copy selector của activity type into lên xem thử ạ

Best regards,
akaBot Support team.


Em đã làm các bước như team suggest mà vẫn ko được ạ !

Mình tick vào Send Windows Message là được nha
Capture

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.