Không click windown hoặc into windown được

Cả nhà cho em hỏi chút ạ.
Em làm xong 1 kịch bản và chạy trên máy tính cá nhân OK
Khi em setup lên Remote desktop của server ( máy tính server luôn mở). Khi chạy Bot em thoát màn hình Remote ra trở về màn hình máy tính cá nhân. Khi đó những bước Click, Type Into, Keyboard Type (Windown) đều không thực hiện được.

Cho team hỏi thoát màn hình remote của mình ở đây là minimize cửa sổ Remote xuống hay đóng hẳn nhỉ?

Hiện tại em đang test là Minimize. Tuy nhiên sau này em cài cho tự động chạy bằng Schedulator của windown thì coi như đóng hẳn Remote

Bạn có thể thử tick option “Send Windows Message” xem thế nào nhé

Type Into thì có " Send windown message" mình Tick vào đó thấy OK. Nhưng Click và Keyboard type không có để tick

Bạn thử dùng send hotkey thay cho keyboard type xem. Với lại hình như bản dùng thử 2 cái element đấy không có “Send windown message”

Mình vẫn phải dùng Click bạn. Hiện mình đang dùng bản Production chứ không phải bản Trial và vẫn không có “Send windown message”

Hi @doantien ,

Đây là lỗi phổ biến khi sử dụng các UI automation tools. Khi minimize RDP window, Windows sẽ chuyển sang chế độ GUI-less. Sau đó, các action tương tác với UI sẽ bị fail (click, image,…)

Để chạy kiểm tra trên remote với trường hợp minimize, thì bạn thử add registry sau nhé: LINK
*Note: Bạn nhớ export registry ra 1 bản để backup nhé ( click File → export )

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.