Không đọc được dữ liệu từ row

Mình có làm việc với excel, mình muốn call giá trị của cột qua row(“Tên Cột”). Nhưng sao của mình nó bị lỗi ạ.


Hi bạn,
row(0).tostring thử nhé.

Chào bạn,
Ở Activity Read Range lúc đọc bảng excel, bạn thử tick vào “Add Header” nha