Không thể duyệt qua các dòng của một biến data table

Mình đang sử dụng akaBot, mình muốn đọc file excel vào rồi in ra dữ liệu từng ô nhưng không hiểu sao cứ báo lỗi. Mọi người giải thích giúp mình với ạ
image

1 Like

chào bạn,
Bạn có thể chụp cái lỗi đó lại được không?