Không thể Get value trong dropdowlist

Xin chào mọi người, Mình mới tìm hiểu RPA và bắt đầu vs akaBot.

Mình cần get value được chọn trong dropdowlist và show nó lên messbox hoặc lấy nó vào 1 biến để xử lý.
Em không thể tương tác với phần tử (element) trên giao diện người dùng (UI) do nó bị ẩn bởi CSS hoặc JavaScript.

Mn hướng đẫn em cách khắc phục lỗi này với ạ.
Mong giúp đỡ mình với ạ.

Thanks.

Hi @HoaLe ,
bạn dùng get Item chưa ?