Không thể thao tác các act Outlook

Đôi khi các act thao tác trên Outlook của mình không thực thi, và cũng không báo lỗi gì luôn, các tham số mình truyền vào chắc chắn là đúng (bởi vì 80% số lần chạy thì bot vẫn thao tác đúng), mọi người cho mình hỏi lỗi này bắt nguồn từ đâu và có cách nào để bot chạy đúng 100% không, mình xin cảm ơn ạ

1 Like

bạn cho xin thêm cụ thể thông tin nha :sweat_smile: này hem có hiểu, cụ thể act nào, lỗi gì để mn hỗ trợ