Không Tìm được Element

Không biết vì sao tính năng Type Into(NB) của mình không dùng được, mặc dù mình đã chọn vị trí bằng akaBot extension (Mình đổi qua dùng Click và Keyboard Type thì vẫn hoạt động được), nhờ mọi người giải đáp giúp, mình xin cảm ơn ạ
image

Như mình thấy xpath bạn đang dùng có thể là dạng auto gen, nên mỗi lần chạy lại ra một class khác nhau nên akaBot không nhận diện được, bạn vui lòng cung cấp thêm hình ảnh element trên web hoặc trang bạn đang dùng để mình xem thử xem.

1 Like

Mình đã kiểm tra và đúng là class đã thay đổi sau mỗi lần mở trang web, mình đã thử dùng full xpath và thành công, cảm ơn bạn đã hỗ trợ :innocent:

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.