Không tìm được thư viện làm việc với SAP

Chào mọi người,

Mình đang học cách sử dụng Akabot tuy nhiên đến phần làm việc với SAP thì mình không thấy thư viện nào của Akabot thao tác với SAP được ngoại trừ thao tác = chuột và truyền key.
Tuy nhiên cách này rất vất vả và có một số phần ví dụ như ô textbox để truyền các mã t-code vào không thể focus để thao tác được.
Xin cho hỏi Akabot có cung cấp thư viện để làm việc với SAP không và nếu có thì có thể thao tác với các phần tử của SAP riêng biệt và dễ dàng không? Phiên bản mình đang dùng là SAP GUI.

Xin cảm ơn

FrameworkOriginal_v1.0.2.zip (3.5 MB)

chào bạn, đây là mẫu framework hiện tại được khuyến khích sử dụng. Trong thư mục framework có phần file xaml tương tác với hệ thống SAP. Bạn sử dụng và tìm hiểu thêm về SAP script để tương tác tốt hơn với hệ thống SAP nhé.