Kiểm tra thư mục có tồn tại?

Hi mn,
Hiện tại mình có một case thế này. Mong tìm được hướng giải quyết.
Hằng tháng mình phải tải folder chứa nội dung báo cáo của các chi nhánh về, sau đó phải check xem các chi nhánh có gửi thư mục hay chưa (mình phải check từng file). Nếu chi nhánh nào chưa gửi mình phải gửi email nhắc nhở.
Mong nhận được solution cho case này ạ.

Chào bạn,
Bạn có thể dùng Get Files để lấy tất cả các file trong một thư mục sau đó dùng For Each để duyệt qua từng file, lấy thông tin bạn cần thiết và xử lý nè
Chúc bạn thành công :innocent: