Lọc những dòng màu vàng của file excel

Em chào anh chị. Hiện em đang làm bot tính tiền thưởng của nhân viên nhưng em đang bị vướng chỗ lọc nhiều file excel đã được lọc và tô màu vàng như hình ạ. Anh /Chị có thể chỉ cho e cách làm thế nào để lọc tất cả các cột màu vàng ra một file excel mới không ạ. Em cảm ơn.
256779646_3026091644310481_2651098539206041179_n

Chào bạn @HoaLe ,

Để có thể thao tác lọc các cột bôi vàng rồi lưu ra một file excel mới, bạn dùng activity Excel Insert VBA để của Excel nhé.

Bạn có thể tham khảo cách filter by color bằng VBA ở các link dưới:

  1. Filter by color using Excel and VBA | Exceldome
  2. How to Filter for Colors & Icons with VBA Macros in Excel - Excel Campus

Cách save file excel bằng VBA:

  1. VBA Save Workbook (Excel File)

Trân trọng,
akaBot Support Team