Lỗi Add Activities

Hi akabot team,

Mình có tạo bộ activities, build ra file .dll add vào akabot trên chính máy đó thì add được, nhưng khi chuyển file .dll qua máy khác, add vào thì bị lỗi như bên dưới,
Nhờ đội akabot giúp trường hợp này, thanks.
image

Hi @tiennguyen,
Cảm ơn @tiennguyen đã gửi câu hỏi đến akaBot Forum. Để có thể hỗ trợ tốt hơn mong bạn cung cấp thêm một số thông tin về môi trường nhé.

 1. akaBot Platform version.
 2. Windows name & version ( Ấn vào Start menu > gõ winver )
 3. Các account chính và phụ là Administrator hay Standard user? ( Ấn vào Start menu > gõ Your Info để check )
 4. Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs để tra lỗi dễ hơn nhé.

Best regards,
akaBot Support team.

Hi, mình gửi lại thông tin nhé.
1.akabot platform version: 2.0.1.7
2.image
3. account: Administrator
4.Logs.zip (102.5 KB)
AppData _ Logs.zip (698.5 KB)

thanks,

Cảm ơn @tiennguyen nhé, trong lúc team mình kiểm tra log thì bạn có thể thử cái workaround này nhé.

 • W1: Bạn check xem file dll của bạn đã unblock trong lúc chuyển sang máy khác bạn nhé.
  Mong nhận được phản hồi sớm từ bạn.
  Unblock như sau nhé:
 • Chuột phải => properties => chọn Unblock

MicrosoftTeams-image

 • W2: Thử tạo lại và save bộ activities ở 1 location khác, ví dụ như ở ổ D, E,… và rồi move lại đúng cái location cũ.

Best regards,
akaBot Support team.

thanks @CSD, mình đã thử Unblock và đã add được rồi,

1 Like

Cảm ơn @tiennguyen đã phản hồi kết quả lại cho team nhé.
Cảm ơn đã bạn đã tin tưởng và liên hệ đến akaBot forum. Nếu như bạn có gặp bất cứ vấn đề gì, hãy liên hệ đến team akaBot ngay nhé để được hỗ trợ tốt nhất. Chúc bạn 1 ngày vui vẻ!

Best regards,
akaBot Support team.

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.