Lỗi chiếm dung lượng bộ nhớ Ram khị chạy akabot agent

Khi khỏi chạy thì akabot service chiếm khoảng 300MG và để chạy sau một đêm thì service tăng lên 5GB.
Nhờ anh chị support.

Hi anh,
Anh có thể cung cấp thêm một số thông tin về môi trường để tiện support nhé.

  1. akaBot Platform version.
  2. Windows name & version ( Ấn vào Start menu > gõ winver )
  3. Các account chính và phụ là Administrator hay Standard user?
  4. Zip và gửi folder logs: C:\ProgramData\akaBot\Logs và C:\Users\AppData\Local\akaBot\Logs
  5. Anh có thể chụp cả screenshot cho tiện nha anh

Best regards,
akaBot team