Lỗi đặt tên biến khi đọc dữ liệu từ file csv

Mình đang muốn đọc dữ liệu từ file csv. Nhưng sau khi import file xong, mình đặt tên biến trong phần output để xử lý các bước sau thì đang bị báo lỗi:
Compiler error(s) encountered processing expression “data”.
‘data’ is a type and cannot be used as an expression.|
Làm thế nào để khắc phục vấn đề này nhỉ ?

Chào bạn,
bạn thử đổi tên biến thành một cái tên khác nhé
Chúc bạn thành công nè ^^

Mình cũng bị trùng các tên nhạy cảm như “data” , nên cũng thử đặt thành một vài các tên khác như “d” , “dulieu” , “test” ,… nhưng mà vẫn không được

Bạn chụp hình workflow đó cộng với dòng báo lỗi để mình xem thử nha

Mình gửi nhé, mình mới chỉ tạo flowchart để đọc dữ liệu từ file thôi

Hi bạn,

Bạn xem cái biến khai báo ở flow chart hay nằm trong sequence nhé.
Thấy log lỗi có vẻ bạn đang khai báo biến cục bộ, nên không thể gọi ở sequence khác.

Mình khai báo biến ở sequence. Nếu muốn khai báo biến public thì làm thế nào nhỉ ?


Bạn click vào vào sequence, nhìn xuống mục variables và chọn lại scope nha

Sau khi thử cách của bạn mình đã không bị lỗi trên nữa. Nhưng tại sao lúc mình start thử thì lại báo lỗi này nhỉ ?
Dữ liệu trong file excel của mình đã có tên cột “name” này rồi

Bạn thử click vào act Read Range cho mình xem nhé, mình đoán là do bạn chưa đặt “data” là output của act Read Range í

Hi @muacatbuibay ,
bạn có thể share file ?
nếu tên có thể sai, bạn có thể lấy theo index của cột đó
eg: row(0).toString