Lỗi khi mở trình duyệt Chrome

image

Cảm ơn Team, case này mình đã thấy ok rồi. Nhờ Team xem giúp mình lỗi này nhé, hiện tại Chrome mình đã update lên Version mới nhất nên chạy BOT lỗi như hình. Thank

Hi @Ducnh25 ,

Bạn cung cấp thêm version của Studio và Chrome có được không?
Trong trường hợp này, nguyên nhân là do Chrome driver bị outdated nhé. Nếu là bản mới nhất của Studio, mình follow cách này nhé:

Screenshot 2021-03-12 102233

image

image
image
Mình gửi Team nhé! Mình thấy Chrome đã có bản 89 nhưng Akabot mới hỗ trợ bản 87 thì phải

Hi @Ducnh25 ,

Hiện tại bản Studio vẫn chạy được cho Chrome 89 nhé. Mình có thể thử workaround sau :

  1. Gỡ/cài lại Studio và chạy lại workflow hộ mình nha.
  2. Cập nhật ChromeDriver của akaBot phù hợp với Chrome version hiện tại trên máy bạn:
  • Kiểm tra Chrome vesion đang cài trên máy.
  • Download ChromeDriver.exe tương ứng tại đây. Ví dụ: Chrome version trên máy bạn là 89.x.x.x thì bạn hãy download ChromeDriver 89.x.x.x
  • Thay thế file ChromeDriver.exe tại “C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform\chromedriver.exe” bằng file ChromeDriver.exe vừa download.

Hi @Ducnh25 ,

Mình xử lý issue này như sau nha:

  1. Download Chrome driver ở đây Chrome driver
  2. Tìm đến thư mục này : C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform\WebDriver\ChromeDriver
  3. Tạo 1 folder và đặt là 89 => Copy file chromerdriver.exe vừa down về vào thư mục 89.
  4. Tắt Studio và mở lại phần Options => Execution => Chọn 89 và click OK nha
1 Like

Cảm ơn Team đã support. Mình đã fix đc lỗi trên theo hướng dẫn rồi.

1 Like

Hi @Ducnh25 ,

Cảm ơn @Ducnh25 đã liên hệ đến team nhé, nếu như gặp bất cứ câu hỏi nào thì hãy liên hệ đến team ngay nhé

This topic was automatically closed 60 minutes after the last reply. New replies are no longer allowed.