Lỗi không activate được akaBot Center

Hi akaBot Team,
Mình vừa tiến hành activate License akaBot Center trên máy KH thì gặp lỗi như hình sau.


Làm sao để khắc phục lỗi này nhỉ?

@nhothuy @Le_Linh nhờ mọi người support giúp em nhé

@nghiabt4
Đang sử dụng License Key nào để actiave vậy?
License Key đã được actiave ở Machine khác (cần deactiave ở Machine cũ).

@nhothuy
Key phiên bản Network, em nghĩ là chưa từng activate trước đây anh ạ. (vì tuần này mới bắt đầu cài đặt akaBot Center)

  • License model: NETWORK
  • License duration: 12 months from 25-Jun-2020 to 25-Jun-2021
  • Quantity: 4 Studios, 6 Agents, 1 Centers