Lỗi không mở được browser

Khi mình mở Chrome hoặc Edge thì đều bị báo lỗi như trên nhờ mọi người hỗ trợ giúp ạ

Hi bạn,

  1. Tải driver mới nhất chrome
    ChromeDriver - WebDriver for Chrome - Downloads

  2. Về giải nén folder => đổi tên folder theo phiên bản vừa download
    VÍ dụ download bản 114 => đổi tên folder thành 114

  3. Copy folder vào C:\Program Files\FPT Software\akaBot Platform\WebDriver\ChromeDriver